Hoa cúc có một ý nghĩa rất đặc biệt trong văn hóa lẫn dân gian. Nó cũng được xuất hiện nhiều trong giải trí, các bộ phim hay. Hoa cúc còn có thể dùng là thuốc